Vad gör länet unikt?

LÄNET Västmanland är ett litet län och kanske inte så känt för det stora flertalet svenskar och utlänningar.
Hur lockar man turister hit – den utmaningen står Henrik Wester, turismchef på Region Västmanland, inför.

Sedan årsskiftet ansvarar Region Västmanland för den regionala utvecklingen. Bland annat handlar det om infrastrukturen, utbildning såsom exempelvis Tärna folkhögskola, kulturutveckling som kan handla om exempelvis länsmuseet men också besöksnäringen.

– Vi är på flera olika sätt ett stöd för företag och när det gäller turismen är vi operativa. Vi planerar infrastrukturen för turister och andra besökare och vi är fyra personer som arbetar för hela länet. Vi jobbar på uppdrag av regionen och de turismaktörer som deltar i vår utvecklingsprocess.

Turismnäringen stärker den lokala ekonomin men också sysselsättningen.

– I näringen finns det många förstagångsjobb för exempelvis nya svenskar – ofta handlar det om så kallade enklare jobb. Men invånarna gynnas också om vi skapar upplevelser och att de tycker det är attraktivt att bo på platsen ifråga. Resandet globalt är en av de starkast växande näringarna och vi jobbar för en så låg belastning som möjligt – att verksamheten jobbar med en hållbar utveckling.

Region Västmanland är aktiva medlemmar i Svenska Ekoturismföreningen som arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur.

Under året har Region Västmanland arbetat med hur man skall kommunicera och nå ut till aktörer som bedriver verksamheter som ger livskraft till invånarna, besökare men också samhället i stort.

– Vi verkar i ett av landets minst turistiska område.

Men ändå, sedan år 2010 har antalet sysselsatta i turistnäringen i länet ökat med elva procent.

– Nationellt mäter man besöksnäringens utveckling bland annat genom inkvarteringsstatistiken. Den visar gästnätterna på de kommersiella anläggningar som har fler än fem rum eller nio bäddar.

Region Västmanland samarbetar med de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Östergötland och Örebro för att ta fram statistik och gemensamma analyser över besöksnäringens utveckling.

– Genom samarbetet kan vi se skillnader mellan länen, till exempel att de destinationer som hade flest nationella kongresser 2016 var Uppsala följt av Göteborg och Västerås.

Men förutom ökande sysselsättning har också antalet företag i branschen ökat med åtta procent sedan år 2010. Och gästnätterna har ökat med 13 procent.

– Alla verksamheter är välkomna att slå en pling. Vi träffar gärna hembygdsgårdar om de aktivt vill öka besöksantalet – men då får de bestämma sig för en kontaktperson som vi kan nå. Om vi vill ha fler besökare till länet måste vi i god tid tala om varför de skall besöka oss. Helst ett år i förväg – många besökare planerar ett halvår före sin resa och då måste materialet vara färdigt, påpekar Henrik Wester.

Precis som man gör på Guide Michelin kan personal på Region Västmanland dyka upp helt oväntat.

– Ja, vi kan göra oanmälda besök för kvalitets- och hållbarhetsutveckling. Rådgivaren kan till exempel övernatta och går sedan systematiskt igenom verksamheten enligt Swedish Welcome-metoden som används av flera regionala turismorganisationer i landet. Allt sammanfattas i en skriftlig rapport som vi går igenom med företagaren. Det har vi exempelvis gjort med Engelsbergs bruk och Oljeön i Fagersta kommun.

Ett annat stöd man kan ge från Region Västmanland är en digital handledning. Mycket beställs som bekant över nätet i dag.

– En av mina kolleger går igenom hela företagets närvaro i digitala kanaler. Hon hjälper bland annat till med att sätta hemsidan i relation till målgruppen. Den aktuella verksamheten kommer hit och får hjälp med korrigeringar. Och så får man en handlingsplan med sig.

Hur känt är det då att man kan få hjälp?

– Jag tror att det är många som har en bild av att vi bara jobbar med större företag. Men faktum är att vi lägger störst kraft på mindre företag på landsbygden, säger Wester.

Vilka kommer då hit till Västmanland, vilka kan man nå?

– Vi fokuserar på den så kallade Globala resenären. Det är en målgrupp som finns över hela världen och som reser utomlands minst en gång om året, är resvan och som gärna väljer hållbara destinationer.

Vad har vi då i Västmanland, frågar sig Henrik Wester.

– Jo, vi kan locka med vår kultur och livsstil. De som kommer hit är intresserade av att möta svenskar – midsommar kan man fira flera gånger om året, ler Wester.

– Man vill också uppleva vår natur och man vill smaka på svensk mat. Det behöver inte vara lyxmat men den skall vara lokal. Besökaren vill gärna också vara fysiskt aktiv men det betyder inte att man vill klättra i berg. Det är främst soft adventure som lockar. Men framför allt är närheten till Stockholm viktigt.

Regionen samarbetar också med världens största reseforum – TripAdvisor.

– För oss i Regionen är det en av de allra viktigaste kanalerna att vara aktiv i som turismaktör. Det är också en förutsättning för att kunna vara med på den regionala webbplatsen för besökare. Och vill man vara med i Region Västmanland måste man också vara med i TripAdvisor.

Västmanland kanske inte är så ”världsberömt” Men frågan är:

Vill vi ha flest besökare eller de mest nöjda?

Jan Å Johansson

Fakta: Turisttoppen

De bästa sevärdheterna:

Sala silvergruva
Vallby friluftsmuseum
Västerås domkyrka
Västerås historiska
museum
Anunds hög

De bästa guideföretagen:

Wild Sweden
de Wilde Outdoor
Swenture
Rederi Mälarstaden
Folkhemsturen

 

Källa: http://vastmanlandsnyheter.se/2017/10/vad-gor-lanet-unikt/